Tools

西门子中国西门子中国

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

骆驼鞋业公司办公楼的电梯使用了西门子的设备

 骆驼鞋业公司办公楼(14层、1.5米/秒)的电梯中使用了西门子的设备,电梯运行稳定乘坐舒适。


                                   上行波形


                               下行波形